TYPO3

Na této stránce naleznete úvodní informace o systému pro správu obsahu TYPO3, jeho funkcích a oblastech použití.

Obsah

TYPO3 - stavební kámen moderního internetu

Spolu se systémy WordPress, Drupal a Joomla je TYPO3 jedním z nejoblíbenějších open source systémů pro správu obsahu (CMS) v nejen německy mluvících zemích. Je velmi flexibilní a hodí se pro střední a velké projekty. Ani eshop není pro TYPO3 žádný problém.

TYPO3 je CMS, který je od roku 1998 šířen pod licencí open source. Stejně jako jiné systémy se skládá z velkého množství skriptů v jazyce PHP, které zajišťují různé funkce. Typický požadavek na webové stránky se systémem CMS je následující:

Jak webové stránky fungují

Krok 1

Webový server přijme požadavek a načte příslušnou stránku.

Krok 1

Krok 2

Příslušné skripty jsou přeneseny do interpretu PHP.

Krok 2

Krok 3

Interpret PHP načte skripty a zpracuje je.

Krok 3

Krok 4

Interpret PHP generuje kód HTML ze skriptů a záznamů v databázi.

Krok 4

Krok 5

Kód HTML je přenesen na webový server.

Krok 5

Krok 6

Webový server odešle kód HTML do prohlížeče.

Krok 6

Krok 7

Prohlížeč zobrazí webovou stránku.

Krok 7

Tento postup v zásadě umožňuje zobrazit pro každý dotaz jiný obsah, který je specificky přizpůsoben konkrétnímu uživateli. Návštěvníkovi se například zobrazují jiné informace a možnosti než registrovanému uživateli.

Statické a dynamické webové stránky

K vytváření a správě obsahu dynamických webových stránek se používá systém CMS, jako je TYPO3.

Pouze v počátcích internetu byly webové stránky programovány staticky. Při této metodě se každá jednotlivá webová stránka skládá z definovaného obsahu a interpretovatelného kódu v jazyce HTML. Oba jsou uloženy v jediném dokumentu, který je vyvolán návštěvníkem stránky.

K definici zobrazení se používá jazyk HTML. Dokument HTML může obsahovat příkazy pro velikost, typ a barvu písma, vložený obsah, jako jsou obrázky, videa, formuláře nebo odkaz. Nevýhodou takového statického kódu je, že je složitý, nepružný a uživatelsky nepříliš přívětivý.

Z tohoto důvodu jsou dynamické webové stránky oblíbené již přibližně 25 let. Ty oddělují obsah od vnější formy. Obsah je uložen v databázi, zatímco design je definován pomocí řady malých programů ve skriptovacím jazyce, jako je PHP.
Systém CMS, jako je TYPO3, se skládá ze souboru takových skriptů, pomocí kterých lze vytvářet, konfigurovat a spravovat webové stránky.

TYPO3 tedy slouží jak k prezentaci, tak ke správě obsahu. Správce obsahu může pracovat na webu, tj. přihlásí se do backendu TYPO3 webové stránky prostřednictvím prohlížeče.

Backend a frontend

Běžní návštěvníci při návštěvě webové stránky vždy vidí její frontend. Jedná se o veřejně viditelné webové stránky, které nenabízejí žádné možnosti správy.

Za správu obsahu, funkcí, uživatelů nebo zobrazení je však zodpovědný backend. Přístup k němu je rovněž možný prostřednictvím prohlížeče, ale vyžaduje ověření – obvykle kombinaci uživatelského jména a hesla.

Uživatel pak má k dispozici grafické rozhraní, pomocí kterého může vytvářet nebo měnit obsah webových stránek, instalovat funkce nebo měnit jejich vzhled.

TYPO3 nabízí řadu možností, které se v jiných CMS vyskytují jen zřídka.
Patří sem například možnost časově řízeného zveřejňování příspěvků, kdy se obsah automaticky zveřejňuje online pouze ve zvolený čas. Má také například velmi rozsáhlou možnost přidělování práv, která umožňuje přizpůsobené konfigurace.

Uživatelé, skupiny a oprávnění

Na webových stránkách obvykle pracuje několik lidí. Každý z těchto uživatelů by měl mít přístup pouze k těm oblastem a funkcím, které jsou relevantní pro jeho úkol nebo činnost.

Z tohoto důvodu umožňuje TYPO3 vytvářet různé role a přiřazovat jednotlivá práva konkrétnímu uživateli nebo mu je odebírat.

Za to je zodpovědný správce, který má neomezený přístup ke všem vlastnostem a funkcím webové stránky. Může definovat skupiny v závislosti na pracovní oblasti. Například:

  • šéfredaktoři, kteří mají plný přístup k obsahu, ale ne k funkcím webových stránek.
  • Redaktoři, kteří jsou oprávněni upravovat nebo schvalovat příspěvky třetích stran.
  • Autoři, kteří mohou vytvářet a spravovat svůj vlastní obsah.
  • Registrovaní uživatelé, kteří mohou zanechávat komentáře a mají vlastní profil.
  • Návštěvníci, kteří nemají žádný nebo mají velmi omezený přístup k funkcím webových stránek.

Teoreticky by každému uživateli mohla být přidělena vlastní práva. Hlavním účelem skupin je usnadnit řízení lidí a vyhnout se chybám.

V každém případě by měl každý uživatel získat pouze taková práva, která potřebuje pro svou práci. Přidělování práv je jedním z nejnáročnějších a nejdůvěryhodnějších úkolů správce, a proto musí být prováděno s náležitou péčí.

Šablony, jazyky a rozšíření

Jak je pro CMS typické, vzhled webových stránek lze pomocí TYPO3 také přizpůsobit – obvykle bez znalosti programování.

Šablony jsou pro to klíčové. Ty umožňují uživateli měnit vzhled podle potřeby. Nabízejí různé prvky, které lze přiřadit ke konkrétnímu obsahu. Existují například speciální šablony pro blogy, obchody, firemní prezentace nebo zprávy. Jiné lze použít univerzálně.

Další zvláštností TYPO3 je, že podporuje tvorbu a správu vícejazyčných webových stránek bez dalších rozšíření. Vícejazyčnost je tak nativní funkcí systému TYPO3.

Nativní funkce lze přidat pomocí zásuvných modulů, které se v TYPO3 nazývají rozšíření. Umožňují integraci nových funkcí a vlastností, které jsou nezbytné nebo užitečné pro konkrétní aplikaci. Programování a integrace rozšíření však není vždy zcela bezproblémová.

Mohou například vést k nekompatibilitě s aktualizacemi nebo jinými rozšířeními. Pro optimální podporu a přesné přizpůsobení webu se doporučuje programování na míru. Už jen z bezpečnostních důvodů je nutné, aby tuto činnost prováděl odborník, který do ní zahrne i všechny požadované funkce.

Často kladené otázky

Zde jsou některé z nejčastějších otázek, na které se často ptáme ohledně TYPO3:

TYPO3 je open-source systém pro správu obsahu (CMS) napsaný v jazyce PHP. Často se používá k vytváření a správě webových stránek a webových aplikací.

Postup instalace se může lišit, ale obecně budete potřebovat webový server s PHP a databází (obvykle MySQL). TYPO3 nabízí ve své dokumentaci podrobné pokyny k instalaci.

Rozšíření v TYPO3 jsou další funkce, které lze přidat do jádra systému a rozšířit tak jeho funkce. Lze je nalézt v úložišti rozšíření TYPO3 (TER – TYPO3 Extensions Repository) nebo naprogramovat samostatně.

Chcete-li vytvářet a spravovat obsah v systému TYPO3, včetně vytváření stránek, přidávání textu a médií a uspořádání prvků obsahu, měli byste absolvovat krátký vzdělávací kurz nebo se podívat na podrobný výukový program. Rádi vám poradíme!

TypoScript je programovací jazyk, který se v TYPO3 používá k definování struktury a chování webových stránek. Mluvíme tímto jazykem, zeptejte se nás!

TYPO3 lze samozřejmě použít pro elektronické obchodování. Existují odpovídající rozšíření pro integraci internetových obchodů, např. s aplikací Shopware.

Uživatelé si mohou backend TYPO3 přizpůsobit svým specifickým potřebám nebo značce. Zeptejte se nás na ideální přizpůsobení backendu pro vás!

Fluid je šablonovací engine používaný v systému TYPO3 pro zobrazování dynamického obsahu. Jako váš projektový partner vás rádi seznámíme se základy Fluid-Templatingu, tvorbou šablon a jejich integrací do vašich projektů TYPO3.

Optimalizace webových stránek TYPO3 z hlediska rychlosti a výkonu zahrnuje konfiguraci serveru, strategie ukládání do mezipaměti a optimalizaci kódu. Ovládáme nejlepší postupy pro zvýšení efektivity vašich webových stránek.

TYPO3 nabízí silné integrované bezpečnostní funkce, nástroje pro zajištění shody a pravidelné aktualizace pro prvotřídní ochranu vašich webových stránek.

Těšíme se na vás a váš projekt.

Jste připraveni vytvořit nebo optimalizovat své webové stránky pomocí TYPO3? Pak se obraťte na profesionály!

Protože my v .hyperdigital jsme stříbrnými členy TYPO3 a certifikovanými integrátory TYPO3 CMS – a tedy uznávanými odborníky na tento CMS.

Přejít nahoru